Kategori Ceza Hukuku
18 Eylül 2020,
 0

Meydana gelen trafik kazalarının birçoğu anlık dikkatsizlikler yüzünden olurken, bazı kazalarda sürücü hataları, hız yapma tutkusu, alkollü araba kullanma gibi, trafik kurallarına aykırı hareket edilmesi sonucu oluşur.

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve alkollü araç kullanma suçu, ceza ve unsurları bakımından Türk Ceza Kanunu ve Karayolları Trafik Kanunu’ndaki düzenlemelerle belirlenmiştir.

Alkollü Araç Kullanma Suçu Unsurları

Türk Ceza Kanunu’nun 179. Maddesi uyarınca, trafik güvenliğinin tehlikeye atılması suçu kasti suçlar kapsamına girer. Buna göre alkollü araç kullanmak, kasti olarak trafik güvenliğinin tehlikeye atılması anlamını taşır.

Türk Ceza Kanunu’nun 180. Maddesinde belirtildiği üzere; taksirle trafik güvenliğinin tehlikeye düşürülmesi suçu, taksirli (kusurlu) hareket suçuna girdiği için; kişi hayatı, sağlığı ya da mal varlığı üzerinde bir risk oluşturur.

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu, ceza ve unsurları Türk Ceza Kanunu’nun 179. Maddesinde topluma karşı işlenen suçlar bölümünde belirlenmiştir.

Ceza Kanunu’nun 179. Maddesi uyarınca, suçun maddi unsuru, yapılan hareketlerin seçimlik olduğuna göre düzenlenmiştir. Buna göre; hava, kara ve deniz yolu ulaşımını düzenli şekilde sürmesini sağlamak için, birçok işaret konulur. Ancak konulan bu işaretlerin;

  • Değiştirilmesi,
  • Kullanılamaz hale getirilmesi,
  • Bulundukları yerden kaldırılması,
  • Hava, kara ve deniz ulaşımında, araçların varış, kalkış ya da iniş yolları üzerine herhangi bir şeyler koymak,
  • Hava, kara ve deniz yolu üzerinde ulaşımın teknik olarak düzgün ilerlemesini sağlayan her türlü sistemine müdahale edilmesi;

İnsanların hayatını, sağlığını, mal varlığını tehlikeye atar. Bu durum ise, somut tehlike suçu olarak adlandırılır. Buradaki en önemli nokta somut zararın olmasından çok, zarar olabilecek tehlikenin oluşuyor olmasıdır.

Alkollü araç kullanma ve trafik güvenliğinin tehlikeye atılması suçuyla taksirli yaralama ya da ölüme sebebiyet verme olayları, Ceza Hukuku kapsamına girer. Bu yüzden konusunda uzman ve ceza hukuku konusunda deneyim kazanmış, Erkesim Hukuk Bürosu ile iletişime geçerek, hakkınızda oluşabilecek ceza davalarının daha sağlıklı yürümesini sağlayabilirsiniz.

Alkol Sınırı Ne Kadardır?

Ülke sınırları içinde hem ticari araçların hem de kamu hizmetinde olan araçların, alkollü trafiğe çıkmaları yasaktır. Bu kullanıcılar dışında kalan diğer araç sürücüleri, yasal sınırlar içinde, trafikte seyredebilir.

Ülkemizdeki yasal alkol sınırı, 1 litre kanda 0.50 Promil yani yarım gram alkole eşit olarak belirlenmiştir. Promil hesabı yapılırken, alkol ağırlığı ile kanın hacmi baz alınarak, arasında bir orantı kurulur.

Belirlenen sınırların dışında sürücü yakalanırsa;

  • Kandaki alkol miktarının 100 promili geçmesi durumunda (1.0 promil) sürücü belgesine el konur.
  • Sürücüye idari para cezası kesilir.
  • Türk Ceza Kanunu’nun 179. Maddesine dayanarak, trafik güvenliğinin tehlikeye atılması sonucu doğduğundan kamu davası açılır.

Alkollü Araç Kullanma Suçu Cezası

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma kapsamında en çok merak edilen konularun başında alkollü araç kullanma suçu cezası gelmektedir.

Ancak herhangi bir zarar tehlikesi olduğu zaman suç halini alır. Tehlikenin oluşmaması durumunda herhangi bir suç oluşturmaz. Ancak 2918 Sayılı Yasa uyarınca, idari yaptırım uygulamak gerekir.

İdari yaptırım ise 2 yıla kadar hapis cezası olarak belirlenir. Bu davada görevli mahkemeler ise Asliye Ceza Mahkemeleri’dir. Alkollü araç kullanma suçu, şikâyete tabi olmadığı gibi re’sen soruşturulur.

Bunun yanında hâkim, ceza miktarını belirlemek için, kullanılan alkol miktarına ve kastın hangi derece olduğuna bakar. Bunun yanında trafik güvenliğinin tehlikeye atma suçu oluştuğunda, hapis cezası hükümleri, adli para cezası olarak verilebilir ya da ertelenme durumu oluşabilir. Sanık hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı çıkarsa, sanık belirlenmiş denetim süresi kurallarına uygun şekilde davranarak, cezanın getireceği yükümlülüklerden kurtulabilir.

Alkollü Araç Kullanma Sonrası Kazaya Sebebiyet Verme

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu, cezası ve unsurları konusunda önemli bir konuda, alkollü araç kullanımı sonrasında kazaya sebebiyet verme durumunun oluşmasıdır.

Alkollü araç kullanma, Türk Ceza Kanunu’nun 179/3 maddesinde, tehlike oluşturan suç olarak nitelendirilir. Gösterilen tipik davranış alkollü araç kullanma sonucunda kaza olur ya da olmaz. Kaza olsa da olmasa da sürücü, trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu için ceza alır.

Ancak araç sürücüsünün alkollü araç kullanma sonrasında kazaya sebebiyet vermişse, taksirle yaralama ya da taksirle öldürme suçları oluşmuş olur. Buna göre sürücünün alkollü kullanım sonrasında yaralanmaya sebep olması durumunda, Türk Ceza Kanunu’nun 89. Maddesine göre, taksirle yaralama suçu kapsamında ceza hükmü verilir. Taksirle yaralama suçu, takibi şikâyete bağlı suç olurken, bilinçli taksir eylemi gerçekleştiği için, durumu trafiğe şikâyet etme şartı aranmaz.

Alkollü Araç Kullanma Sonucu Yaralamaya ya da Ölüme Neden Olma

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve alkollü araç kullanma suçu, cezası ve unsurları hakkında bir önemli husus da alkollü araç kullanma sonucu yaralanma ya da ölüme neden olma sonuçlarının doğmasıdır.

Trafik güvenliğini kasti olarak tehlikeye sokma suçu, tehlike suçu olarak nitelendirilir ve suçun oluşması durumunda, herhangi bir netice aranmasına gerek yoktur. Ancak alkollü araç kullanımı sonrasında yaralama ya da ölüm durumu oluşmuşsa, fikri içtima oluşur ve meydana gelen yaralanma ya da ölüm, ağır cezayı gerektirir.

Sürücünün alkollü araç kullanımıyla hem yaralama hem de ölüm durumu gerçekleşmişse, Türk Ceza Kanunu’nun 85/2 maddesine göre 2 yıl ile 15 yıl arasında hapis cezası verilir.

Alkollü araç kullanma neticesinde, trafik güvenliğini tehlikeye sokma nedeniyle, yaralama ya da ölüm olursa, verilecek ceza, en yüksek orandan verilir. Bu nedenle trafiği güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış gerçekleştirmiş, yaralama ya da ölümle sonuçlanan bir durum oluşmuşsa, konusunda uzman ve deneyimli avukatlarımıza iletişim sayfamızı ziyaret ederek ulaşabilir sürecin doğru şekilde işlemesini sağlayabilirsiniz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir