5 Ekim 2020,
 0

Aile birliği, toplumun en küçük parçası olmasına karşılık, en önemli bölümünü oluşturur. Aile düzen ve birliğini bozulmaya başladığı zaman, profesyonel kişilerden yardım almak gerekir. Bu konuda profesyonel hizmet alacağınız boşanma avukatı ile taraflar arasındaki anlaşmazlıklar, kanuni ve akılcı yöntemlerle düzeltilmeye çalışılır.

Evliliklerinde anlaşmazlığa düşen, sorunları çözümleyemeyen taraflar, boşanma avukatının profesyonel tavsiyelerine ve yardımlarına uyarak, dava açma süreci başlatabilir.

Boşanma Avukatı Nedir?

Halk arasında aile avukatı olarak da adlandırılan boşanma avukatı; Medeni Kanun uyarınca, aile hukuku uyuşmazlıklarını gidermek için, görev alan kişilerdir. Mevzuata göre boşanma avukatı olarak herhangi bir avukatlık dalı tanımlanmadığı için, boşanma davalarına giren avukatlar kendini, sadece boşanma avukatı olarak tanıtamazlar.

Boşanma davaları ikiye ayrılır;

 • Anlaşmalı boşanma davaları
 • Çekişmeli boşanma davaları

Anlaşmalı boşanma davalarında iki tarafın anlaşmasıyla daha kolay bir süreç gelişirken, çekişmeli boşanma davaları, oldukça zorlu ve sancılı bir dönemi gerektirir. Bunun nedeni; nafaka, velayet, mal paylaşımı, tazminat alma gibi birçok farklı konunun ayrıntıları ve taraflara getireceği sonuçlardır. Bu yüzden konusunda deneyimli ve Uzman Erkesim Hukuk Bürosu ile iletişime geçerek, boşanma davasıyla ilgili ayrıntıları öğrenebilir, sürecin nasıl işleyeceği, haklarınızın neler olduğu gibi konularda bilgi alabilirsiniz.

Boşanma Avukatı Ne İş Yapar?

Boşanma davaları, özellikle çekişmeli boşanma davaları, zorlu bir süreci gerektirir. Hukuki anlamda prosedürlerin yerine getirilmesi, tarafların en iyi şekilde temsil edilerek, haklarını alması gerekir. Medeni Kanun içinde alt bir dal olan aile hukuku dahilinde boşanma avukatları, boşanma davalarına hazırlanırken, birçok konuyu ele alır.

Boşanma Avukatları;

 • Anlaşmalı ya da çekişmeli dava sürecini yürütür.
 • Boşanma esnasında mal paylaşımı davasına bakar.
 • Evlilik sözleşmesi hazırlar.
 • Boşanma esnasında doğabilecek maddi ve manevi tazminat davasına bakar.
 • Velayet ile ilgili davalara bakar.
 • Nafaka talebiyle ilgili davaları yürütür.

Boşanma avukatı davaya hazırlanırken hem maddi hem de manevi yönünü düşünür. İster anlaşmalı ister çekişmeli boşanma davası olsun, her iki boşanma süreci de ciddi bir hazırlık süresini gerektirir.

Davaya bakacak avukatın, boşanma kararı alan kişiyi çok iyi dinlemesi, evlilik kurumu içinde yaşanan uyuşmazlıkları, anlaşmazlıkları çok iyi tahlil ederek, müvekkilinin haklı ve haksız olduğu yönleri görerek, buna göre bir yol çizmesi gerekir.

Anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma davası olup olmadığına bakılmaksızın, boşanma davalarının muhakkak, yasal dayanak kapsamında olmalıdır. Yasal bir gerekçeye dayanmayan boşanma davaları reddedilirken, yasal dayanağı olan boşanma davalarında da tarafların bu durumu ispatlaması şarttır.

Boşanma Avukatı ile Çalışmak Zorunlu mudur?

Boşanma avukatı ile çalışmak zorunlu değildir. Anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma davalarının ayrı konuları vardır ve bu konuların doğru şekilde analiz edilerek, buna göre bir rota çizilmesi gerekir.

 • Anlaşmalı boşanma davalarında, anlaşmalı boşanma protokolü önemlidir.
 • Çekişmeli boşanma davalarında; velayet, tazminat, nafaka, mal paylaşımı, hakların tam olarak korunması gerekir.

Boşanma sürecinin etkili ve doğru şekilde ilerlemesi, dilekçe yazılması, delillerin toplanması, protokol hazırlanması, tazminat, nafaka, mal paylaşımı, velayet gibi durumlarda hakların doğru şekilde kazanılması açısından bir boşanma avukatıyla çalışılması gerekir.

Hızlı Boşanmak için Boşanma Avukatı Gerekli midir?

Sadece boşanma davalarında değil, olabilecek tüm davalarda, kişinin kendi kendini savunma hakkı bulunur. Boşanma davalarında da istenirse avukat tutulmayabilir. Ancak boşanma davasında önemli olan hızlı boşanmak değil, doğru şekilde davanın yürütülmesidir.

Birçok kişi evlenmek için kolay şekilde karar verirken, boşanmak için de bu kararı çok kolay alabilmektedir. Bu yüzden çoğu zaman tek celsede boşanma ifadesi, sıklıkla karşılaşılan bir ifadedir. Ancak tek celsede boşanmak çoğu zaman gerçekleşse bile, oldukça zorlu bir süreci de beraberinde getirebilir. Tarafların tek celsede boşanabilmeleri için; hâkimin, evlilik kurumunun gerçekten bittiğine ikna olması gerekir. Bunun için;

 • Kişinin zorla evlendirilmiş olması
 • Taraflardan birinin eşini aldatması
 • Eşlerden birinin, diğerinin canına kastetmesi
 • Eşlerden birinin onursuz yaşam sürmesi, eşini bu hayata zorlaması

Bu yüzden hakların tam olarak alınması, sürecin daha doğru ve hukuki boyutlarıyla yürütülmesi açısından, bir boşanma avukatı gerekir.

İyi Boşanma Avukatının Boşanma Davalarına Etkisi

Boşanma davasında; dilekçelerin hazırlanarak duruşma hâkimine sunulmasıyla birlikte, taraflara çağrı kâğıdı gönderilir. Gönderilen tebligat ile taraflar, ön inceleme duruşması için hâkim önüne çıkar.

Ön inceleme duruşması, tarafların dinlenmesi, davanın ne yönde gelişeceği açısından önemlidir ve bu duruşmaya tarafların katılması, her iki taraf için de önemlidir. Bu duruşmaya bir tarafın gelmemesi durumunda; karşı taraf dava konusunu genişletme hakkını elde ederken, gelmeyen taraf ise, bu duruma yapılacak diğer davalarda itiraz hakkını kaybeder.

Taraflardan birinin ön inceleme duruşmasına mazeret olmaksızın katılmaması, duruşmanın seyrini değiştirirken, katılmayan tarafın haklarının büyük bir bölümünü kaybetmesine de yol açar.

Ön inceleme duruşmasında hâkim, gerekli tüm tespitleri yapar ve ikinci duruşma gününü belirler. Deliller toplanır ve davada bir tanık varsa, tanıkların dinlenmesi safhasına ikinci duruşmada geçilir. Davada tanık olacak kişiler aileden olabildiği gibi, aileden olmayan kişiler de olabilir.

Boşanma davalarında avukatlar da hâkimden sonra soru sorma hakkını kullanır. İyi bir boşanma avukatı; tanık beyanlarında oluşabilecek çelişkileri görebilir, müvekkilinin lehine olabilecek durumları ortaya çıkarabilir. Böylece bir boşanma davasına avukat desteğiyle katılmak, hakların en doğru şekilde ve kayıpsız şekilde sonuçlanmasına olanak tanır.

Uzman Boşanma Avukatı Nasıl Bulunur?

Mevzuata göre avukatların hukuk kapsamı içinde uzman unvanı almaları gibi bir durum söz konusu değildir. Uzman boşanma avukatı denildiğinde, belli sayıda boşanma davalarına girmiş ve girdiği davaları kazanmış olması, kriter olarak belirlenir.

Bu konuda avukatların hukuk alanında çalıştıkları yıllar da sadece avukatların bu meslekte geçirdikleri yılları temsil eder. Buradaki önemli nokta; avukatların kaç yıldır avukatlık yaptıkları değil, avukatlık yaptıkları süre içinde, kaç tane boşanma davası kazandıklarıyla alakalıdır.

Ancak şu nokta unutulmamalıdır ki, 1-2 yıllık bir avukatlık deneyimi olan bir avukatın, çekişmeli bir boşanma davasına hâkim olması da beklenebilecek bir durum değildir.

Boşanma Avukatı Arıyorum Diyenler Ne Yapmalı?

Evlilik müessesinin sarsıldığı ailelerde, boşanma kararı almak oldukça normaldir. Boşanma avukatı arıyorum diyerek, internet üzerinde birçok araştırma yapılır. Aynı zamanda tanıdık vasıtasıyla avukat bulma durumu da vardır.

Genellikle daha önce boşanan ve boşanma sürecinde avukatından memnun olan kişilere de başvurularak, avukat arayışında bulunan kişiler bulunur. Ancak avukat bulma konusunda yöntemler olduğu gibi, bazı yöntemlerin ise şansa bağlı olduğu unutulmamalıdır.

Boşanma avukatı arayan kişilerin internetten yapılan araştırmalarda, avukatlar hakkında birçok bilgiye ulaşılabilir. Çoğu avukat; makale yayınlamakta, yaptığı çalışmalardan bahsederek, avukat arayışında olan kişilerin, ön bir bilgiye ulaşmasını sağlar.

İnternet üzerinde boşanma avukatı arayan kişiler, çalışmak istedikleri boşanma avukatında; tecrübe, uzmanlık, mesleki anlamda bir birikime sahip olan avukatları aramaları gerekir.

Boşanma Avukatı İstanbul

Kişilerin boşanma davalarında, avukatsız dava açma hakkı bulunur. Ancak çekişmeli ya da anlaşmalı boşanma davalarında, tecrübesi ve bilgi birikimiyle ön plana çıkmış avukat desteği önemlidir.

İstanbul ilinde boşanma avukatı arayan kişiler, Boşanma avukatı İstanbul olarak araştırma yapabilir. İstanbul’da boşanma avukatı arayan taraflar, İstanbul’un büyük bir şehir olması, boşanma davası konusunda tecrübeli avukatlara daha kolay ulaşılabilmesi açısından büyük rol oynar.

İstanbul’da boşanma davasına bakacak bir avukat için, herhangi bir avukat değil, boşanma davaları üzerinde tecrübe edinmiş ve kazandığı davalarla da boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış avukatları araştırmak gerekir.

Boşanma Davası Çeşitlerine Göre Avukatın Gerekliliği

Hukuki anlamda her bir davanın büyük bir önemi vardır ve konusunda uzman, tecrübeli avukatlarla iş birliği yapmak önemlidir. Boşanma davalarında da herhangi bir avukat tutma zorunluluğu olmasa da hem anlaşmalı hem de çekişmeli boşanma davalarında avukat desteği gerekir.

 • Velayet problemleri
 • Tazminat problemleri
 • Mal paylaşım problemleri
 • Nafaka problemleri
 • Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlama

İster anlaşmalı ister çekişmeli boşanma davaları olsun, bu konularda kişilerin tecrübesi, avukatlarla bir değildir. Boşanma avukatları, anlaşmalı boşanma protokolünü hukuki dile ve müvekkillerinin haklarına uygun olarak düzenlerken; çocukların velayeti, tazminat, nafaka, mal paylaşımı gibi konularda da müvekkillerinin haklarını koruma durumundadır.

Yanlış yazılacak bir dava dilekçesi ya da hatalı hazırlanmış bir boşanma protokolü, hak kayıplarına yol açarken, haklarını tam alamayan tarafların da ömür boyunca mağdur olmalarının da yolunu açar. Bu yüzden boşanma davasının türü ne olursa olsun, bir avukat desteği almak, önemli bir noktadır.

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı boşanma davası, en kolay boşanma türü gibi görünse de hazırlanacak anlaşmalı boşanma protokolü açısından önemli bir süreçtir. Anlaşmalı boşanmada eşler, her konuda anlaşmalı ve bunu hâkim önünde de belirtmelidir. Bazı durumlarda anlaşmalı olarak başlayan boşanma davaları, anlaşmazlıkların çıkmasıyla, çekişmeli boşanma davasına döndüğü de görülür.

Bu tür davalarda, kişilerin kendi aralarında, her konuda anlaşma sağlamaları şarttır. Sadece bir konuda bile anlaşma sağlanamadığında, anlaşmalı boşanma gerçekleşmez. Anlaşmalı boşanma davası açabilmek için, bazı şartların oluşması gerekir.

Anlaşmalı Boşanma Davası için;

 • Evliliğin en az 1 yıldır sürüyor olması
 • Eşlerin maddi ve manevi konuda anlaşmış olması
 • Anlaşılan konularda protokolün hazırlanmış olması
 • Tarafların mahkemeye bizzat gelmesi ve boşanma konusunda beyanlarını vermesi gerekir.

Bu koşulların gerçekleşmesi durumunda, anlaşmalı boşanma gerçekleşir. Ancak hâkim hazırlanan protokolde herhangi bir eksiklik ya da terslik bulursa, anlaşmalı boşanma davasını geri çevirebilir. Bu yüzden protokolün doğru ve hukuki bir dille hazırlanması için, konusunda uzman ve deneyimli boşanma avukatlarından destek alınmalıdır. Anlaşmalı boşanma davalarında, hâkimin hazırlanan protokolde herhangi bir terslik bulmadığı andan itibaren kabul edilerek, boşanma gerçekleşir.

Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli boşanma davası, anlaşmalı boşanma davasına göre çok daha zorlu bir süreçte gerçekleşir. Tarafların nafaka, tazminat, velayet, mal paylaşımı konusunda anlaşma sağlayamamaları, davanın uzamasına neden olur.

Medeni Kanun’da boşanma nedenleri;

 • Eşlerin zina yapma durumu
 • Eşlerden birinin diğerinin hayatına kasıtta bulunması
 • Eşlerin birbirine kötü muamele yapması, onur kırıcı davranışlarda bulunması
 • Eşlerden birinin, küçük düşürücü suça karışması
 • Eşlerden birinde haysiyetsiz yaşam tarzı görülmesi
 • Eşlerden birinin akıl sağlığının yerinde olmaması
 • Eşlerin evlilik birliği içinde artık birbirlerine katlanacak herhangi bir durumlarının olmaması

Çekişmeli boşanma davalarında bu koşulların biri ya da birkaç tanesinin oluşması durumunda dava açılabilir. Boşanma davasına konu olan hallerin tespit edilmesinin ardından, buna göre dava dilekçesi hazırlanır. Çekişmeli boşanma davaları, ortalama 1-2 yıl sürer. Ancak anlaşmazlıkların büyük boyutta olduğu çekişmeli boşanma davalarında 4-5 yılda sonuçlanan davalar da bulunur.

Boşanma Dilekçesi Yazımında Avukat Desteğinin Önemi

Evlilik birliğinin bozulması dolayısıyla, boşanma davası açmaya karar veren tarafların, boşanma dilekçesi hazırlaması gerekir. Bu davanın açılabilmesi için, en önemli belgelerden biridir.

Dilekçe konu olan mevzuda; boşanma sebebi olan konuların net ve doğru şekilde açıklanması gerekir. Medeni Kanun’da belirlenen boşanma nedenlerinden biri ya da birkaçının oluşması durumunda, dilekçeye bu sebeplerin de hukuki dilde yazılması gerekir.

Boşanma dilekçesi dışında boşanmak için tek gerekli evrak kimlik belgesidir. Aile cüzdanı, pasaport, ehliyet, ikametgâh ilmühaberi gibi belgelerin getirilmesine ihtiyaç yoktur.

Boşanma dilekçesi yazımında herhangi bir olayın atlanması, eksik ifade kullanılması, olayların yanlış ifade edilmesi hem hak kaybına yol açabileceği gibi, eksik anlatılan herhangi bir konuda, hakların azalması durumuna yol açar.

Tüm bu olumsuzlukların yaşanmaması için, konusunda uzman ve deneyimli boşanma avukatlarından destek alınmalıdır.

Boşanma Sebeplerinin Boşanma Avukatı ile Doğru Nitelendirilmesi

Dava dilekçesi hazırlarken, boşanma sebeplerinin doğru şekilde ifade edilerek dilekçeye yansıtılması oldukça önemlidir. Yanlış ya da eksik yazılacak bir dilekçe, hakların eksilmesine neden olur.

Bu yüzden dava dilekçesi hazırlarken, herhangi bir haktan yoksun kalmamak için, boşanma konusu olan nedenlerin, hukuk bilgisi olan profesyonel ve konusunda deneyimli boşanma avukatı yardımıyla yapılması doğru tercihtir. Bu sayede, boşanma sebeplerinin boşanma avukatıyla doğru şekilde nitelendirilerek, dilekçeye eklenmesi sağlanmış olur.

Boşanma Sürecinin Hangi Aşamasında Boşanma Avukatı ile Anlaşılması Gerekir?

Anlaşmalı boşanma ya da çekişmeli boşanma davalarında, tarafların davanın sonuçlarının neler olabileceği konusunda bilgi sahibi olması gerekir. Bir anlaşmalı boşanma davası sürecinde; tarafların muhakkak hâkim önünde olması, anlaşmalı boşanmaya karar verildiğinin, iki taraf ağzından hâkime beyan edilmesi, anlaşmalı boşanma protokolünün, ancak tüm konularda anlaşıldığında yapılabileceği bilinmelidir.

Çekişmeli boşanma davalarında süreç, daha zorlu ve uzun bir sürede gerçekleşir. Tarafların çekişmeli boşanma davasında hazırlayacakları boşanma davası dilekçesi, dava süreci boyunca delillerin toplanması, davanın takip edilmesi gibi bir süreç, deneyimli avukatlar sayesinde gerçekleşir.

Bir boşanma davası sürecini, tarafların avukatsız sürdürmeleri;

 • Nafaka miktarının düşük olması
 • Velayet konusunda zorlukların yaşanması
 • Maddi manevi tazminat konularında hakların tam alınamaması
 • Bazı taleplerin yapılmasında kaçırılabilecek süreçler
 • Dilekçeye yazılacak konuların eksik ya da yanlış ifade edilmesi

Tüm bunların yaşanmaması, dava sürecinin hukuki prosedüre uygun şekilde yürütülmesi için, boşanma avukatının desteğini, dava açmadan önce almak, doğru tercih olacaktır.

Boşanma Davası Öncesi Boşanma Avukatı Gerekliliği

Eşlerin ortaklaşa ya da eşlerden birinin talebiyle boşanma davası süreci başlar. Bir boşanma avukatından destek alındığı zaman avukat; ilk olarak müvekkilinin boşanma nedenlerini ve boşanma davasından beklentilerini, çok iyi dinleyip analiz eder.

Avukatın müvekkilinin tüm ihtiyaç ve beklentilerini analiz ettikten sonra ilk olarak karşı tarafla uzlaşma yoluna gidebilir. Bunun amacı, dava sürecinin daha sağlıklı şekilde yürütülmesi ve sürecin tarafları daha az yıpratması içindir.

Avukat uzlaşma yolundan herhangi bir sonuç elde edemezse, boşanma davası açma yoluna gider. Burada avukatın yapması gereken; dava açmak için yeterli ve doğru sebeplerin olup olmadığıdır.

Bir boşanma avukatı, müvekkiline şu soruları da sormalıdır:

 • Çocuk varsa ve çocuklar üzerinde velayet isteyip istemediği
 • Nafaka talebinin olup olmayacağı
 • Mal paylaşımı konusunda herhangi bir talebinin olup olmadığı
 • Maddi ve manevi tazminat isteyip istemediği

Boşanma avukatının görevi; boşanmaya sebep olan konuların doğru şekilde tespit edilmesi, davanın en önemli adımıdır. Bu adımın doğru şekilde atılması, müvekkilin haklarını doğru şekilde almasına ve dava sürecinin daha rahat geçmesine olanak tanır.

Boşanma Avukatına Soru Sormak

İnternet üzerinde araştırma yapan birçok kişi, hukuk bürolarının sayfalarına ulaşarak, hukuki sorunları hakkında soru sorabilirler. İnternetin yoğun şekilde kullanılmasıyla beraber, birçok hukuk bürosunda, avukatlara soru sormak için çeşitli imkânlar sunulur.

Birçok kişi avukatlara danışmanlık ücretinin olup olmadığını öğrenmek isterken, davayı kaybeden avukatın parasının ödenip ödenmeyeceği konusunu da merak edebilir. Anlaşmalı boşanma davalarında, tarafların anlaşarak boşanma davası açması sebebiyle, masraflar, her iki taraf için geçerlidir. Eğer anlaşma sağlanırsa, sadece tek bir taraf da tüm masrafları üstlenir.

Çekişmeli boşanma davalarında; boşanma ücreti ve yapılan tüm masrafları, davacı taraf öder. Bunun yanında kişilerin merak ettiği bir başka konu ise, boşanma avukatının ücretinin ne zaman ödeneceğidir.

Boşanma avukatlarının ücretleri, Avukatlık Kanunu’na göre, peşin olarak ödenir. Ancak çoğu avukat ve müvekkil ilişkisinde, ücretin ödenme şekli ve zamanı belirlenebilir. Buna göre; avukatlık ücreti, dava açılmadan önce de ödenebilir ya da dava sonunda da ödeme olanağı bulunur.

Çoğu zaman, ücretsiz danışma imtiyazı sunan hukuk büroları varken, çoğu hukuk bürosunda ise, Türkiye Barolar Birliği’nin hazırlayarak, Resmî Gazete ’de yayınlanan avukatlık ücreti alınır. Aynı zamanda, İstanbul avukatları için, boşanma ve aile hukuku konularında açılan davalarda alabilecekleri avukatlık ücretleri, her yıl İstanbul Barosu tarafından yayınlanır.

Bir boşanma avukatı, sözlü danışmanlığın ilk 1 saatine 450 TL ücret alır. Bunun dışında danışmanlığın ilerleyen her saati için 270 TL ücret alır. Hukuki davalarınız konusunda boşanma avukatına soru sormak, hukuki sürecinizin nasıl işleyeceği hakkında daha detaylı bilgi alarak, profesyonel avukat hizmetinden yararlanmak için, Erkesim Hukuk Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir