4 Eylül 2020,
 0

Bazı durumlarda insanlar, ellerinde bulunan değeri yüksek malları, ipotek ettirmektedir. Sonrasında ise bu ipoteğin kaldırılması için, borçlarını düzenli olarak ödemektedir.

İpotekli mallarının ödemesini yapıp da üzerindeki ipoteği kaldırmayı unutan birçok insanla da karşılaşılmaktadır. İpoteğin kaldırılmaması ise, birçok sorunu da beraberinde getirmektedir.

Borcun sona ermesi halinde, borçlunun ipoteğin terkin edilmesini istemesi, bu talebine cevap alamaması halinde dava açması gerekir.

İpotekli mallar satışa sunulduğunda ise; gerçek değerlerinin çok altında satışa sunulmaktadır. İpotekli malın değerini kaybetmemesi ve ipotekli taşınmazın ipoteğinin, dava açmak yoluyla kaldırılması gerekir.

Önerilen Yazı: Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Nedir? Sözleşme Örneği

İpotekli mallarınızın doğru şekilde dava açarak ipoteğin kaldırılması için, konusunda uzman ve deneyimli avukatlarla dava açmak, prosedürün doğru şekilde işlemesini sağlamak önemlidir.

Genel Olarak İpotek Kavramı ve İpoteğin Fekki (Kaldırılması) İşlemi

Genel olarak ipotek; var olan ya da olması muhtemel bir malın, güvenceye alınması için, tapu üzerinde şerh koyma anlamına gelir. Genellikle ipotek bankalar tarafından konulurken, gerekli şartlar yerine getirildiğinde, kişiler tarafından da konulabilir.

İpotek borcunun tamamen ödenmesi durumunda, ipoteğin kaldırılmasına dair bir yazı alınmalı ve Tapu Sicil Müdürlüğü’nden bu yazı ile, ipotek kaldırılması sağlanmalıdır.

İpotek fek yazısı alınırken;

  • Fek belgesinin, borçlu kişi adına yazılmış olması gerekir.
  • Fek belgesi, borcun ödendiği bankadan alınmalıdır.
  • Banka üzerinden alınan fek yazısında değişen oranlar dahilinde, harç ödemesi yapılmalı ve harç ödendi belgesi ile başvuru gerçekleştirilmelidir.

İpoteğin fekki yani ipoteğin kaldırılması konusunda, bilinmesi gereken en önemli nokta; ipoteğin kaldırılabilmesi için, borç tutarının tamamının ödenmesi gerektiğidir.

 

İpoteğin Fekki ve Kaldırılması Davası

İpoteğin fekki ve kaldırılması davası, ipotek olan taşınmazın sahibi ya da sahipleri tarafından açılmaktadır. İpoteğin fekki konusunda; dava aşamasında uygulanacak her türlü prosedürün, dilekçelerin, hukuka uygun şekilde yapılması gerekir. Yapılan bir usul hatası, farklı sorunları da beraberinde getirir.

İpoteğin kaldırılması davalarında, kişinin avukat tutmasına gerek yoktur. Ancak, ipotek kaldırma davalarında, taşınmazın sahibinin mülkiyet hakkını, tam anlamıyla savunması, taşınmaz üzerinde değer kaybının oluşmaması için, profesyonel danışmanlık almalıdır.

İpotek Nasıl Konulur?

İpotek koyma işlemi, taşınmaz sahibinin yapabileceği bir işlemdir. İpotek şerhinin koydurulması için, bazı belge ve dilekçelerin hazırlanması da gereklidir. İpotek koydurmak için;

  • Mal sahibinin ipotek şerhi için yazılı beyanda bulunması gerekir.
  • Hazırlanacak ipotek şerhi dilekçesi içinde; ipotek süresi, ipotek bedeli belirtilmelidir.
  • İpotek talebinde bulunan kişinin kimlik bilgileri, taşınmaza ait tapu, ipoteği talep eden kişi ya da kişilerin, son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf gerekir.

Bu belgelerin doğru ve eksiksiz şekilde Tapu Müdürlüğü’ne verilmesi ve ipotek talebinin yapılmış olması gerekir. Eksik bir belge ya da yanlış doldurulmuş bir dilekçe, talebin reddine sebep olabilmektedir.

İpotek koyma işlemi bir vekaletle avukat tarafından gerçekleştiriliyorsa, avukata ait bilgiler ve vekaletname de Tapu Sicil Müdürlüğü’ne verilecek belgeler arasında olmalıdır.

Tüm bu işlemlerin doğru ve eksiksiz tamamlanması ve sürecin daha hızlı ilerlemesi için, Erkesim Hukuk, konusunda deneyimli ve uzman avukat ekibiyle hizmet vermektedir. Deneyimli avukatlarımıza vereceğiniz vekalet sonrasında, işlemlerinizi teker teker takip edilmekte ve gerekli prosedürler, daha sağlıklı şekilde gerçekleştirilmektedir.

İpoteğin Kaldırılması Davası

İpoteğin kaldırılması davası hakkında birkaç kriterin üzerinde durmak gerekir. İlk kriter; davanın, davaya konu olan taşınmazın sahibi ya da sahipleri tarafından açılması gerektiğidir.

Burada bilinmesi gereken ince ayrıntı ise; ipotekli taşınmazın başka birine satılmasıdır. Taşınmazın yeni sahibinin, ipotek borcundan herhangi bir sorumluluğu yoksa, alacaklı tarafın ödeme emrinin hem borçlu hem de taşınmazın sahibine beyanı gerekir.

İpoteğin kaldırılması konusunda kişi, ipotek borcunun tamamını ödese bile, ipoteği kaldırmamış ve tapusunu almamış olabilir. Böyle bir durumda, deneyimli avukatlar aracılığıyla açılacak davada hem ipotek kaldırılır hem de tapu belgesi alınabilir.

Bunun için mahkeme, borcun ödenip ödenmediğini inceleyecek ve inceleme sonrasında, borcun ödenmesine rağmen, herhangi bir belge alınmamış olursa, ipotek bedelinin yatırılmasıyla dava açılabilmektedir. Bu yüzden borcu ödenip ipotek kaldırılması durumunda muhakkak ipotek kaldırma (fek) belgesi alınmalıdır.

Bu belgenin alınmaması durumunda, taşınmaz sahibi maddi yönden zor duruma düşmekte, hatta ödeme yaptığını ispat etme durumuna düşmektedir.

İpoteğin Fekkinde Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süre

İpotekte dava süreci; davanın açılmasından sonra, mahkemenin sunulan belgeleri incelemesi, araştırmalarını yapmasına göre devam eder. Yapılan incelemeye göre verilen kararda, gecikme faizi de uygulanmakta, bununla birlikte tüm ödemelerin yapılarak, yapıldığına dair belgeler de alınmış olmalıdır.

İpoteğin fekki konusunda herhangi bir zaman aşımı ya da hak düşürücü süre bulunmamaktadır. Taşınmaz sahibi istediği zaman, kanunda belirtilen şartlar oluştuğunda, ipotek kaldırma davası açabilmektedir.

İpoteğin kaldırılması, davanın açılması sürecinde herhangi bir sorun yaşamamak ve taşınmazınızın değerinden daha düşük fiyata satışını önlemek için, profesyonel danışmanlık ve avukatlık hizmetlerinden yararlanılmalıdır.

İpoteğin Kaldırılmasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

İpoteğin kaldırılması konusunda bir dava açılması söz konusuysa, davada görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemeleri olmaktadır. Davanın yetkili mahkemesi ise, taşınmazın bulunduğu yerdeki mahkeme olmaktadır.

Taşınmazlar üzerinde bulunan ipoteğin kaldırılması, kaldırılma süreci prosedürlerinin doğru ve eksiksiz yürütülmesi, taşınmazın değer kaybına uğramaması ve hak sahibinin hakkının korunması adına yapılır. Maddi açıdan herhangi bir zarar yaşamamak için, deneyimli ve uzman kadrosuyla hizmet veren Erkesim Hukuk ile iletişime geçebilir; ipotek davası, ipotek nasıl açılır, dava süreci, haklarınız nelerdir konusunda, daha kapsamlı bilgi alarak, profesyonel danışmanlık ve avukatlık hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir