12 Eylül 2020,
 0

Kaçakçılık suçu; sigara, alkol, petrol, tarihi eser gibi birçok malın, gümrük ve vergi mevzuatı hükümlerine aykırı şekilde ülkeye sokulması ve satışının yapılmasıdır. Kaçakçılık suçunun önlenebilmesi için 5607 sayılı özel bir kanun düzenlenmiştir.

Kaçakçılık suçuyla ilgili davası olan birçok kişi, kaçakçılık suçu ve cezası nedir konusunda araştırma yaparken, konusunun uzmanı ve deneyimli avukatlardan danışmanlık almak sürecin doğru ve sağlıklı işlemesi için önemlidir.

Kaçakçılık Suçu ve Cezası Nedir?

Kaçakçılık suçu ve cezası, yapılan kaçakçılık suçu türüne göre değişmektedir. Mal kaçakçılığı ve gümrük kaçakçılığında farklı cezalar uygulanmakla beraber, suçu işleyen kişiler, kaçakçılık suçu etkin pişmanlık yasası ile ceza indirimi de alabilirler.

Kaçakçılık suçuyla ilgili herhangi bir davanız varsa ve etkin pişmanlık yasasından yararlanmak için, sürecin sağlıklı işlemesi için, deneyimli avukatlarla dava açmak gerekir.

Kaçakçılık Suçunu Barındıran Sebepler Nelerdir?

Bir malın gümrük işlemlerinden geçmeden ülkeye sokulması ya da çıkarılması, kaçakçılık suçudur. Silah kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, tarihi eser kaçakçılığı, petrol kaçakçılığı, bunlardan sadece birkaç tanesidir.

Bir eşyanın gümrük işlemlerine tabi olmaması, devletin ekonomik politikalarının zedelenmesine neden olmaktadır. Ekonomik politikaların zedelenmesi ise, devletin gümrükten elde ettiği mali hakların yok olması anlamına gelir.

Ödenmeyen gümrük vergileri, devlet hazinesinin doğrudan etkilenmesine yol açar. Bu durum ise diğer kaçakçılık suçları yanında vergi kaçakçılığı oluşmasına da neden olur. Buna göre kaçakçılık suçunu oluşturan sebeplerin başında, devletin ekonomik politikaları gelmektedir.

Gümrük Kaçakçılığı Suçu ve Cezası

Gümrük kaçakçılığı, Türk Ceza Kanunu’muzun 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 3.maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre gümrük kaçakçılığı;

  • İthalat kaçakçılığı
  • İhracat kaçakçılığı olarak ikiye ayrılır.

İthalat kaçakçılığı suçunun cezası; malların gümrük işlemlerine tabi tutulmadan ülkeye sokulmasında 1-5 yıl arasında hapis cezası ve 10bin güne kadar adli para cezasıdır. Kaçak mal, gümrük kapıları dışından ülkeye sokuluyorsa, verilecek ceza, verilen cezanın 3’te 1’nden yarısına kadar artırılmaktadır.

Gümrük kaçakçılığı konusunda önemli bir husus da suçlunun cezalandırılması için, ithal edilen malın yasak olmayan eşyalardan olması gereklidir. İhracat kaçakçılığı iki şekilde meydana gelmektedir.

  • İhracı yasak olan malın ihraç edilmesi: İhracı yasak olan malın, ülke sınırları dışına çıkarılmasıdır. Suç ağır cezayı gerektiren bir suç ise daha ağır cezalar verilir.
  • Hayali ihracat: Suçlunun ihracat yapmasa da yapmış gibi göstererek maddi yönden yarar sağlamasıdır.

İhracat kaçakçılığı suçunun cezası ise işlenişine göre değişmektedir. İhracı yasak malın ülke dışına çıkarılmasında, ağır cezayı gerektirecek herhangi bir durum yoksa, 1-3 yıl arasında hapis ve 5bin güne kadar adli para cezası verilir. Hayali ihracat durumunda; suçu işleyen kişi malın cinsi, miktarı, niteliği, fiyatı gibi kriterleri farklı göstererek, maddi yönden yarar sağlıyorsa, 1-5 yıl hapis cezası ve 10bin güne kadar adli para cezası verilir.

Erkesim Avukatlık Bürosu olarak, gümrük kaçakçılığı ile ilgili davalarınızda bir uyarımız da kaçakçılık suçunun örgütlü şekilde işlenmesi durumunda, verilecek cezanın, iki katına çıkması olacaktır.

Alkol ve Sigara Kaçakçılığı Suçu

Kaçakçılık suçu ve cezası nedir konusunda en önemli nokta, suçun hangi mahiyette işlendiğidir. Farklı kaçakçılık türleri vardır ve her bir kaçakçılık suçu, Türk Ceza Kanunu’nda belirlenmiştir.

Alkol ve sigara kaçakçılığı suçu, Türk Ceza Kanunu’muzda 5607 sayılı kanunla düzenlenmiştir. Sigara, alkol ya da tütün maddelerinin, gümrük işlemleri yapılmadan, yurt dışına çıkarılması ya da ülke içine sokulması, alkol ve sigara kaçakçılığı olarak adlandırılır.

Sigara ve alkol kaçakçılığında, suçu işleyen kişi, suça konu olan maddeleri getirmesine ilişkin savunma yaptığında, kişisel kullanım miktarı göz önünde bulundurulur. Kaçak olarak getirilen ya da ülke dışına çıkarılan malın miktarı, cinsi, özellikleri de incelemeye alınır. Buna göre;

  • 200 adet kaçak sigara, kişinin kendi kullanımı için kabul edilir.
  • 20 kartonu aşan durumlarda, ticari amaç güdüldüğüne hükmedilir.

Kanunumuza göre seçimlik hareket içine giren alkol ve sigara kaçakçılığı suçu; birden fazla seçimlik harekette bulunulduğunda, tek bir cezaya hükmedilmektedir.

Alkol ve Sigara Kaçakçılığı Cezası 2020

Alkol ve sigara kaçakçılığı cezası 2020 yılında da hapis cezası ve adli para cezasıyla cezalandırılmaktadır. Buna göre;

  • 3 yıl ile 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırken, 20bin güne kadar adli para cezasına hükmedilmektedir. Alkol ve sigara kaçakçılığı cezasında şunu da belirtmek isteriz ki; kaçakçılığa konu olan maddelerin, gümrük kapıları dışından ülkeye sokulması durumunda, verilecek cezanın 3/1 oranında arttırılmasına hükmedilir.
  • Aldatmak yoluyla gümrük vergilerinin bir bölümü ya da tamamı ödenmediğinde, kaçak alkol, tütün ve sigarayı ülkeye sokmak, 4 yıl ile 10 yıl arasında hapis cezası ve 20bin güne kadar adli para cezasına tabidir.

Alkol ve sigara kaçakçılığı konusunda belirtilmemiz gereken bir diğer konu ise, etkin pişmanlık yasasından yararlanmaktır. Alkol ve sigara kaçakçılığı konusunda pişman olmuş kişi, pişmanlığını dile getirir, resmî kurumlar tarafından henüz yakalanmadan önce, suçu yetkili makamlara iletirse, suç ortaklarının yakalanmasını, kaçak malların bulunmasını sağlarsa, ceza almaz.

Petrol Kaçakçılığı Suçu

Kaçakçılık suçu ve cezanı nedir konusunda petrol kaçakçılığı suçu da hapis cezası ve adli para cezasına tabidir. Benzin, motorin, dizel gibi akaryakıt çeşitlerinin, gümrük işlemlerinden hariç tutularak, ülkeye sokulması ya da ülke dışına çıkarılması, petrol kaçakçılığı olarak adlandırılmaktadır.

Petrol kaçakçılığı suçu olan kişilerin şunu da unutmaması gerekir ki; solvent, madeni yağlar, baz yağlar da petrol ürünlerinden sayılır ve bu maddelerin akaryakıt olarak kullanılacağı tespit edilmesi durumunda, yine akaryakıt kaçakçılığı suçu devreye girmiş olur.

Ülkeye kaçak akaryakıt sokma suçu, 3 yıl ile 10 yıl arasında hapis cezası ve 20bin güne kadar adli para cezasını gerektirir. Kaçak petrolün, ülke gümrük kapıları dışında ülkeye sokulması durumunda, verilecek ceza ise 3/1’nden yarısına kadar artırılmaktadır.

Aldatma yoluyla gümrük vergilerini hiç ödemeyen ya da kısmen ödemeyen kişiler ise, ülkeye kaçak akaryakıt sokmaktan 4 yıl ile 10 yıl arasında hapis cezası ve 20bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaktadır.

Tarihi Eser Kaçakçılığı

Tarihi eser kaçakçılığı, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na göre işlem görmektedir. Tarihi eserlerin, kanuna aykırı şekilde yurt dışına çıkarılmasıyla gerçekleşen fiilde, 5 yıl ile 12 yıla kadar hapis cezası ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilmektedir.

Kültür Bakanlığı’na bildirimi yapılmayan, kültür ve tabiat varlıklarının satılması, satın alınması, kabul edilmesi durumunda, suçu işleyen kişi ya da kişiler 2 yıl ile 5 yıl arasında hapis cezası ve 5bin güne kadar adli para cezası almaktadır.

Kültür varlığı ve tarihi eser niteliğinde olan ve ticareti yapılması izne tabi olan eşyaların, izin alınmadan ticaretinin yapılması durumunda 6 ay ile 3 yıl arasında değişen hapis cezası bulunmaktadır.

Kaçakçılık suçu ve cezası konusunda danışmanlık almak isteyen kişiler, Erkesim Avukatlık Bürosu ile iletişime geçerek, uzman avukatlarımızdan, profesyonel danışmanlık alabilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir